Sıhhi Tesisat

Yapı için gerekli suyun temini,depolanması,yumuşatılması,ısıtılması,basınçlandırılması ve dağıtımı,sıhhi tesisat aygıt ve donanımları,pis suyun atılması atık suyun arıtılması yağmur suyu drenajı ve yağmurdan koruma konularını kapsar.

Copyright © 2015 Genç Enerji

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.